Trouwen of geregistreerd partnerschap

Wanneer u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan bestaat tussen u en uw partner een wettelijk regeling die betrekking heeft op het vermogen en de inkomsten van u beiden. In de wet is bepaald wat gemeenschappelijk is en wat privé blijft. Deze wettelijke regeling sluit echter niet altijd aan bij wat de partners zelf willen. In dat geval kan van de wettelijk regeling worden afgeweken door het maken van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

De meest voorkomende redenen om huwelijksvoorwaarden op te stellen, te wijzigen of op te heffen zijn:

 1. Het uitsluiten of beperken van verhaal door schuldeisers; in het bijzonder voor ondernemers zal dit een reden zijn om huwelijksvoorwaarden op te stellen,
 2. Duidelijkheid tussen de partners onderling en/of hun ten opzichte van eventuele erfgenamen, bijvoorbeeld door het handhaven van voorhuwelijkse vermogensverhoudingen,
 3. Estate planningstool, besparing van schenk- en/of erfbelasting,
 4. Vereenvoudigen van de vaststelling van de vermogens bij het einde van het huwelijk, het regelen van de gevolgen van faillissement, overlijden of echtscheiding en
 5. Afwijken van de wettelijke regels omtrent vergoedingsrechten omdat de wettelijke regeling vaak niet aansluit bij hetgeen partners verwachten.

De wettelijke beperkte gemeenschap van goederen

Als u trouwt of u zich registreert bij de gemeente als partners bij geldt de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen, hetgeen onder meer inhoudt:

 1. Baten

Het vermogen dat een partner bij het huwelijk aanbrengt blijft diens privévermogen.

Dat geldt echter niet voor vermogen dat gemeenschappelijk was vóór het huwelijk, dus bijvoorbeeld de woning die vóór het aangaan van het huwelijk 30%-70% eigendom was van de partners, wordt na aangaan van het huwelijk 50%-50% eigendom.

Alles wat tijdens het huwelijk wordt verdiend behoort tot de gemeenschap van goederen.

 1. Schulden

Voor schulden geldt hetzelfde als voor bezittingen, dus gemeenschapsschulden zijn alle schulden, die:

–      betrekking hebben op goederen, die al vóór het aangaan van het huwelijk aan de partners gezamenlijk toebehoorden; en

–      ontstaan tijdens het huwelijk.

Alle overige schulden vormen eigen schulden van de betreffende partner.

 1. Verkrijgingen krachtens erfrecht en schenking

Hetgeen partners verkrijgen krachtens erfrecht of gift blijft diens privé vermogen, tenzij de overledene/schenker met een zogenaamde ‘insluitingsclausule’ in het testament of bij de schenking anders bepaalt.

Waarom maken veel ondernemers huwelijksvoorwaarden

 1. De partner die tijdens het huwelijk een eigen onderneming start moet er rekening mee houden dat beide partners gelijk gerechtigd zijn tot de waarde van die onderneming (tenzij een uitzondering als hiervoor van toepassing is).

Bij echtscheiding kan derhalve het voortbestaan van de onderneming in gevaar komen.

 1. Een partner die reeds voor het huwelijk en eigen onderneming heeft, moet zichzelf een redelijke vergoeding toekennen. Echter vaak is onduidelijk is wélke beloning dit exact moet zijn, hetgeen bij faillissement of echtscheiding tot problemen kan leiden.
 2. De schuldeiser van een partner kan derdenbeslag laten leggen op het inkomen van de andere partner.
 3. In geval van een faillissement wordt het gehele vermogen van de schuldenaar, dus ook het gemeenschapsvermogen in het faillissement betrokken.

Meer informatie over dit onderwerp en informatie over de kosten , kunt u hierna raadplegen en aanvragen.

Brochure huwelijksvoorwaarden