Hypotheek

U bent tot overeenstemming gekomen met een geldverstrekker voor het aangaan van of oversluiten van een geldlening en er moet een hypotheekakte worden opgesteld. Wat moet ik nu verder regelen?

Werkwijze notaris met betrekking tot de hypotheekakte

Nadat u tot overeenstemming bent gekomen met de geldverstrekker, zal de desbetreffende instelling de notaris schriftelijk informeren met het verzoek om de hypotheekakte op te stellen. Nadat de notaris door de geldverstrekker is geïnformeerd, zal de notaris met u contact opnemen. Dit houdt in dat u het bericht van de notaris kunt afwachten. Uiteraard kunt u bij de notaris informeren of hij bericht heeft ontvangen.

Nadat de notaris van de geldverstrekker het verzoek heeft ontvangen om de hypotheekakte op te maken, zal de notaris het volgende doen.

–      De notaris zal aan u een bevestiging van de ontvangst sturen met een vragenformulier; het vragenformulier moet door u worden ingevuld en aan de notaris worden geretourneerd.

–      De notaris zal in het kadaster het volgende onderzoek:

  1. of u eigenaar bent van het onderpand (waarop de hypotheek moet worden gevestigd) en
  2. of er op dit moment hypotheken zijn ingeschreven op het onderpand.

Op welke termijn kan met de notaris een afspraak worden gemaakt voor het passeren van de hypotheekakte?

–      Indien door de notaris geen gelden behoeven te worden opgevraagd, bijvoorbeeld in geval een aan u te verstrekken krediet of in het geval de gelden bij de geldverstrekker in (een verbouwings)depot blijven dan is de behandeltermijn ongeveer een week.

–      In de meeste gevallen zal sprake zijn van een herfinanciering. In dat geval zal de notaris bij de huidige geldverstrekker een aflosnota moeten opvragen. Geldverstrekkers hanteren voor het opmaken van de aflosnota een termijn die kan oplopen tot drie weken. In dat geval is het maken van een afspraak mede afhankelijk van de ontvangst van de aflosnota door de notaris.

Nadat de afspraak is gemaakt, wordt het concept van de akte opgemaakt en de afrekening opgesteld. Het concept van de akte en de afrekening worden aan u toegestuurd. Nadat de akte is gepasseerd, zal een kopie van de akte in het kadaster worden ingeschreven. De hiervoor bedoelde inschrijving vindt op dezelfde dag plaats.

Na de inschrijving in het kadaster, zal de notaris bij het kadaster een laatste controle op de inschrijving uitvoeren. Indien door de notaris geen bijzonderheden worden geconstateerd (bijzonderheden worden vrijwel nooit geconstateerd), worden de gelden de volgende werkdag overgemaakt

Indien u wilt weten wat de kosten voor het opstellen van een hypotheekakte op ons kantoor zijn, dan kunt u die opvragen en direct toegestuurd krijgen door middel van de hierna opgenomen link.

No data was found