Samenlevingscontract

Samen gaan wonen kan zomaar van de ene op de andere dag. Voortaan heeft u dan één gezamenlijk adres en misschien ook wel één bankrekening. Houd er rekening mee dat de wet voor samenwoners niets heeft geregeld. Dat kan soms ongewenste situaties opleveren. Om die te voorkomen of wanneer u speciale afspraken met uw partner wilt vastleggen, kunt u een samenlevingsovereenkomst opstellen.

Belangrijkste verschillen met trouwen en geregistreerd partnerschap

  1. Als u samenwoont, is uw relatie niet officieel vastgelegd. Er gelden geen rechten en plichten.
  2. Fiscaal partnerschap en het krijgen van een partnerpensioen moet u zelf regelen.
  3. Als u samen kinderen krijgt, heeft alleen de biologische moeder automatisch het gezag.
  4. Er is geen gemeenschap van goederen en er is ook niets geregeld als u uit elkaar gaat. Behalve onderhoudsplicht voor uw gezamenlijke kinderen.
  5. Bij het overlijden van een van de partners is de andere partner geen erfgenaam. De gezamenlijke bezittingen worden gelijk verdeeld onder de partner die achterblijft en de familie van de overleden partner.

Wat is een samenlevingscontract?

Als u gaat samenwonen, is uw relatie niet officieel vastgelegd. Er gelden geen rechten en plichten naar elkaar. Wat van u is, blijft van u. Maar hoe gaat het als u samen spullen koopt? En wie krijgt die spullen als u toch uit elkaar gaat of wanneer een van u beiden overlijdt? Verder heeft samenwonen bijvoorbeeld gevolgen voor uw belastingaangifte. Zonder samenlevingsovereenkomst bent u

niet voor alle belastingen fiscale partners, waardoor u meer erfbelasting betaalt. En wilt u dat uw partner recht op partnerpensioen krijgt? Dan vraagt uw pensioenfonds ook om een officieel bewijs van uw relatie.

In een samenlevings­contract (ofwel samenlevings­overeenkomst) kunt u allerlei afspraken vastleggen. Zo kunt u aangeven welke spullen van u persoonlijk zijn en wat gezamenlijk is. Dit geldt ook voor de schulden. U kunt ook afspraken maken over de financiën. Denk aan het geld voor de boodschappen of voor het gas, water en licht. Maar ook wat er moet gebeuren met uw huis of pensioen als u uit elkaar gaat.

Testamenten? 

Vaak wordt geadviseerd om tevens testament op te stellen. In testamenten kunnen erfrechtelijke gevolgen beter en veel uitvoeriger worden geregeld dan in een samenlevingsovereenkomst. Bovendien kan een testament zodanig worden opgesteld dat de inhoud van het testament ook van toepassing is wanneer u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Een samenlevingsovereenkomst eindigt in dat geval. Zeker in geval van kinderen zijn, is het advies om dan ook testament te laten opstellen.

Rol notaris

U en uw partner stellen samen één document op. Als de notaris de overeenkomst heeft gemaakt, zet u beiden uw handtekening. De notaris bewaart uw samenlevings­overeenkomst voor onbepaalde tijd. Een samenlevingscontract dat bij de notaris is vastgelegd, voldoet aan de eisen van de Belastingdienst voor fiscaal partnerschap en ook aan de eisen die pensioenfondsen stellen. Partnerpensioen moet u nog wel aanvragen bij het pensioenfonds.

Het voordeel van een samenlevingscontract dat bij de notaris is vastgelegd, is dat deze voldoet aan de eisen van de Belastingdienst voor fiscaal partnerschap en ook aan de eisen die pensioenfondsen stellen voor partnerpensioen.

Meer informatie over dit onderwerp en informatie over de kosten kunt u hierna raadplegen en aanvragen.

Infographic
Informatie samengestelde gezinnen