Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een door de notaris opgemaakte akte, waarin staat vermeld wie de erfgenamen zijn. Met deze verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen aantonen, dat zij als erfgenamen gerechtigd zijn tot de nalatenschap van de overledene. Voordat de notaris een verklaring van erfrecht afgeeft, zal hij een aantal onderzoeken doen, bijvoorbeeld bij het Centraal Testamenten Register en de gemeentelijke Basisadministratie personen, ten behoeve van het afstammelingenonderzoek indien erfgenamen niet met naam zijn genoemd in het testament, of om legitimarissen op te sporen.

Brochure nalatenschap
Checklist regelen na een overlijden