Deskundig en veelzijdig

Voor de juridische dienstverlening zijn op ons kantoor twee notarissen, één toegevoegd notaris en drie kandidaat-notarissen werkzaam. Daarnaast zijn op ons kantoor registerklerken werkzaam. Onze medewerkers en hun specifieke deskundigheid worden hierna genoemd.
Om de deskundigheid op het gewenste niveau te houden worden onze medewerkers permanent geschoold. Voorts wordt de deskundigheid verder vergroot doordat een aantal medewerkers voor hun specifieke aandachtsgebied lid zijn van een specialistenvereniging, zoals van EPN (Estateplanners notariaat) en van Notariele Registergoed Specialisten of is Register Estate Planner.
 
Ons kantoor kent een algemene praktijk. Dit houdt in dat ons kantoor u in beginsel bij alle voorkomende notariele werkzaamheden kan begeleiden.
Op het gebied van vastgoed begeleiden we niet alleen overdrachten van woningen en het vestigen van hypotheken, maar ook de overdracht van commercieel vastgoed, bij het opstellen van koopovereenkomsten, splitsingen in appartementsrechten, bouwprojecten en vele andere vastgoed werkzaamheden.

Ook kunt u op ons kantoor terecht voor uw testament, uw levenstestament, samenlevingsovereenkomst, verklaringen van erfrecht, afwikkeling nalatenschappen, estateplanning en voor vele andere vragen op het gebied van het personen en familierecht.

Wilt u een besloten vennootschap, een vereniging of een stichting oprichten, dan kunnen we u daar ook bij begeleiden. Onze dienstverlening op het gebied van rechtspersonenrecht en ondernemingsrecht is echter veel breder. Zo kunnen we ook begeleiden bij het herstructureren van uw onderneming en bij uitvoeren van juridische fusies en splitsingen.

Over ons

Onze medewerkers

mr. A.T.E. (Albert) Hurtak NOTARIS

mr. A.J. (Arjan) Roodhorst NOTARIS

mr. C. Los (Karin) TOEGEVOEGD NOTARIS

mr. I.M. (Ingrid) van Doorn-van der Eijk KANDIDAAT-NOTARIS

mr. K.I.M. (Isis) van Veelen KANDIDAAT-NOTARIS

mr. L.A. (Leon) Handjes KANDIDAAT-NOTARIS

I.H.B.W. (Ilona) Kuijken REGISTER NOTARISKLERK

T. (Tessa) van der Kamp REGISTER NOTARISKLERK

D.J.M. (Thea) Gerritsen- van Ombergen notarieel medewerkster

L.M. (Laura) Faas notarieel medewerkster

K. (Kelly) van Kesteren Receptionist

T.G.M. (Dorien) Ruigrok administratief medewerkster / boekhoudster

P.C.W. (Patrick) Brouwer STAGIAIR